فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
Biomedical Image Segmentation: Advances and Trends Biomedical Image Segmentation: Advances ...
480,000تومان 480,000تومان
Digital Radiography: Physical Principles and Quality Control Digital Radiography: Physical Principles...
200,000تومان 200,000تومان
Nanomedicine for Cancer Therapy: From Chemotherapeutic to Hyperthermia-Based Therapy (SpringerBriefs in Applied Sciences Nanomedicine for Cancer Therapy: From Ch...
140,000تومان 140,000تومان
Nanomedicine: Principles and Perspectives Nanomedicine: Principles and Perspective...
300,000تومان 300,000تومان